אבחון וטיפול

באבחון הראשוני שאורך כשעה, מתבצעת בדיקה פיזיולוגית- ידנית, הבוחנת את מקור הבעיה והכאב, ועל פי הממצאים יקבע הטיפול.

האבחון מתחלק ל 3 חלקים:
סובייקטיבי, אובייקטיבי וממצאים.
"סובייקטיבי"– תחושה סובייקטיבית והתיחסות של המטופל/ת לבעיה: תחושת הכאב, מיקום ועוצמת הכאב.
"אובייקטיבי"-
בדיקה תפקודית על המטופל/ת הקשורה באנטומיה והפיזיולוגיה שלו/ה. 
"ממצאים"– תוצאות צילומי הרנטגן, הסיטי ו-
MRI

באבחון קליני זה, מתבצע ניתוח פיזיולוגי של המטופל הכולל:
הסטוריה רפואית, בדיקת רפלקסים ומערכת נוירולוגית, בדיקת כוח שרירים, איתור ליקויים בטווחי התנועה, נוקשות, התכווצויות ובצקות, איתור הרקמה הפגועה (רצועה, גיד, סחוס, שריר), מוגבלויות מוטוריות והקרנות, הסיבות לכאב, דיסקופתיה, ובחינת ממצאים כגון צילומי רנטגן , סיטי ו-MRI כו..

לאחר אבחון הפתולוגיה ומקור הכאב, מותאמת תכנית טיפול משולבת ויחודית המתייחסת למצב הפיזיולוגי של המטופל, כשמטרת הטיפול כולל הפחתת כאבים, ריפוי המפרק, חזרה לתיפקוד, שמירה על היקף התנועה וריפוי האיזור הפגוע.

הגישה לטיפול בכאב

אבחנה

טיפול בגורמי הסיכון / מחלה /סימפטומים

הפחתה בכאב

שיפור איכות החיים

הורדת המצוקה הנפשית

שיפור התפקוד הפיזי